บรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Teatul

บรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Teatul จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Khadia Ulumbekova โดยชาทั้งหมดของ Teatul จะมีด้วยกัน 3 แบบคือ black, green และ hibiscus ซึ่งตัวกระป๋องกระดาษจะทำการพิมพ์ด้วยหมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เน้นในเรื่องกระประหยัดพลังงานและหมึกครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Teatul จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Khadia Ulumbekova เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply