บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก “Easy Drink”

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก “Easy Drink” โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hsu Hsiang-Min, Liu Nai-Wen และ Chen Yu-Hsin ซึ่งตัวขวดนั้นจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีปากขวดเอียงทำมุม 45 องศากับตัวขวด ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือทำให้เวลาเติมน้ำผ่านทางก๊อกน้ำทำได้ง่ายขึ้น และ เวลาดื่มไม่ต้องอียงคอให้เมื่อยนั่นเองครับ
via: yankodesign

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก “Easy Drink” โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hsu Hsiang-Min, Liu Nai-Wen และ Chen Yu-Hsin เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply