บรรจุภัณฑ์น่ารักๆจาก Elmika’s Bran and Crisp

October 12, 2011 · Posted in บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 

บรรจุภัณฑ์น่ารักๆจาก Elmika’s Bran and Crisp โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hattomonkey จากประเทศรัสเซีย ที่เน้นรูปแบบที่เรียบง่ายบวกกับการใช้สีสันที่สดใสดึงดูดใจผู้บริโภค

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์น่ารักๆจาก Elmika’s Bran and Crisp โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hattomonkey เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply