บรรจุภัณฑ์สุดเท่จากผลิตภัณฑ์สำหรับกาแฟ Star Wars Coffee Set

บรรจุภัณฑ์สุดเท่จากผลิตภัณฑ์สำหรับกาแฟ Star Wars Coffee Set โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Eric Beatty ซึ่ง 1 เซท จะประกอบไปด้วย Chewbacca brown sugar, Storm Trooper filters และ Darth Coffee Blend ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์สุดเท่จากผลิตภัณฑ์สำหรับกาแฟ Star Wars Coffee Set โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Eric Beatty เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply