บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจากหมวก Float

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจาก “Float” ซึ่งเป็นหมวกสำหรับ Water Therapy เอาไว้ใช้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจครับ โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Leynivopnid จากไอซ์แลนด์ครับ

Comments

Leave a Reply