บรรจุภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสีสันจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Brazil Gourmet

บรรจุภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสีสันจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Brazil Gourmet โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Murray Brand Communications ซึ่งการดีไซน์นี้ขึ้นอยู่กับคำเป้าหมายหลัก 3 คำ คือ ความสนุก, ความอร่อย และความมีสุขภาพที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันของประเทศบราซิลนั่นเอง

Comments

Leave a Reply