ไอเดียบรรจุภัณฑ์กระป๋องสีใหม่ล่าสุดกับ Edge Drop

ไอเดียบรรจุภัณฑ์กระป๋องสีใหม่ล่าสุดกับ Edge Drop โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Junyoung Jang และ Jiseok Heo ซึ่งเป็นการ Redesign ตัวกระป๋องสีใหม่โดยที่ทำให้ตัวปากกระป๋องมีส่วนเว้าเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเทสีนั่นเอง
via: trendsnow

สามารถดูรูปไอเดียบรรจุภัณฑ์กระป๋องสีใหม่ล่าสุดกับ Edge Drop โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Junyoung Jang และ Jiseok Heo เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply