ไอเดียกระป๋องรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ Handycan

ไอเดียกระป๋องรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ Handycan โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Arman Emami ซึ่งเป้าหมายของตัวกระป๋องนี้ก็เพื่อให้เราสะดวกในการที่บีบอัดตวกระป๋องให้เล็กลงเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการขนส่งตัวกระป๋องไปรีไซเคิลนั่นเอง

Comments

Leave a Reply