บรรจุภัณฑ์กระป๋องน่ารักๆสำหรับใส่เสื้อยืดจาก Denada

บรรจุภัณฑ์กระป๋องน่ารักๆสำหรับใส่เสื้อยืดจาก Denada โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Andreas Krapf จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป้าหมายในการดีไซน์ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะออกแบบตัวกระป๋องที่ดูขึ้เล่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญจะต้องสามารถนำไปใช้ต่อได้ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระป๋องน่ารักๆสำหรับใส่เสื้อยืดจาก Denada โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Andreas Krapf เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply