บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ข้าวสาร Reishunger

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ข้าวสาร Reishunger โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Funny Paper ซึ่งข้าวสารจาก Reishunger เป็นแบรนด์ข้าวเล็กๆของเยอรมันโดยจะเน้นโฟกัสไปที่ตลาด Premium-Quality ซึ่งจะนำข้าข้าวสารคุณภาพดีจากทั่วโลก โดยตัวข้าวจะถูกบรรจุในข้าวโหลแก้วขนาด 600 กรัม และจะมีสเกลบอกบนตัวขวดทุกๆขนาด 100 กรัม เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการหุงข้าวอีกด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ข้าวสาร Reishunger โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Funny Paper เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply