บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแสนน่ารักจากคุ๊กกี้ Fontaneda’s Digestive

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแสนน่ารักจากคุ๊กกี้ Fontaneda’s Digestive โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sebastian Castro จากประเทศสเปน โดยคุ๊กกี้ Fontaneda’s Digestive มีอยู่ 3 แบบ ด้วยกัน คือ Yoia สำหรับเด็ก, Beat สำหรับวัยรุ่น และ Selecta สำหรับผู้ใหญ่ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแสนน่ารักจากคุ๊กกี้ Fontaneda’s Digestive โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sebastian Castro เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply