บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์แยม Killarney Wood’s

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์แยม Killarney Wood’s โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Cindy Ng ซึ่งแยมจาก Killarney Wood’s นี้เป็นแยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครโดยมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งเป้าหมายของแบรนด์คือการที่จะขยายตลาดเป็น Global Market ด้วยการเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์แยม Killarney Wood’s โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Cindy Ng เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply