บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกอก 5 Olive Oil

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกอก 5 Olive Oil จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Designers United จากประเทศกรีซ ซึ่งน้ำมันมะกอกจาก 5 Olive Oil เป็นแบรนด์ใหม่ระดับ Premium โดยผลิตออกมา 5 แบบ 5 สไตล์ด้วยกันครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกอก 5 Olive Oil จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Designers United เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply