บรรจุภัณฑ์ขวดสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ 22 Peñaclara

January 29, 2012 · Posted in บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 

บรรจุภัณฑ์ขวดสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ 22 Peñaclara โดยผลงานการออกแบบรรจุภัณฑ์ของ Sidecar จากประเทศสเปน ซึ่งน้ำแร่จาก 22 Peñaclara นี้มีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี โดยที่มาของชื่อนั้นก็มาจากอุณหภูมิของน้ำที่คงที่ที่ 22 องศาเซลเซียส นั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply