บรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติกสุดน่ารักจากผลิตภัณฑ์อาหาร Big & Bold

บรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติกสุดน่ารักจากผลิตภัณฑ์อาหาร Big & Bold โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ziggurat Brands ที่มาพร้อมกับฉลากสวยๆที่ใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาหารบวกกับการใช้สีสันที่สดใสช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีมากที่เดียวครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติกสุดน่ารักจากผลิตภัณฑ์อาหาร Big & Bold โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ziggurat Brands เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply