บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Tea Bar

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Tea Bar โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Proud Design จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งลายของกล่องแต่ละกล่องก็จะใช้รูปและสีสันที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นชาแต่ละชนิด อย่างเช่น Green Energy, Black Beauty ฯลฯ นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Tea Bar โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Proud Design เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply