บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจาก Hand Picked Cloud

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจาก Hand Picked Cloud จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Cloud Inc ที่มาพร้อมกับกล่องสีฟ้าที่เข้ากับก้อนเมฆซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์มากๆครับ

Comments

Leave a Reply