บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ซอส World Sauce

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ซอส World Sauce โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Vincent Wade ซึ่งตัวกล่องได้แรงบันดาลใจมาจากการเล่นคำครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์ซอส World Sauce โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Vincent Wade เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply