บรรจุภัณฑ์กล่องนมแสนน่ารักจาก Sunnyside Farms

บรรจุภัณฑ์กล่องนมแสนน่ารักจาก Sunnyside Farms โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Murray Brand Communications ครับ

Comments

Leave a Reply