บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแนวย้อนยุคจากผลิตภัณฑ์ของเล่น Retro Moto

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแนวย้อนยุคจากผลิตภัณฑ์ของเล่น Retro Moto โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Webster ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแนวย้อนยุคจากผลิตภัณฑ์ของเล่น Retro Moto เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply