บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากชา Continuum

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากชา Continuum โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Dawson Beggs ซึ่งชาแต่ละประเภทจะมีการใช้ลวดลายของ Pattern และ Symbol ที่แตกต่างกันออกไปครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากชา Continuum โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Dawson Beggs เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply