บรรจุภัณฑ์ขวดน่ารักๆจาก Vene Crackers

บรรจุภัณฑ์ขวดน่ารักๆจาก Vene Crackers จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ KTSMN โดยตัวขวดมีจุดเด่นตรงฝาปิดรูปทรงแครกเกอร์นั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply