บรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ชา Teatul

บรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ชา Teatul จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Pavla Chuykina และ Ann Moiseenko ที่มาพร้อมกับความสดใสซาบซ้านครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระป๋องกระดาษสุดสวยจากผลิตภัณฑ์ชา Teatul จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Pavla Chuykina และ Ann Moiseenko เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply