บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหาร Via XX Settembre

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารอิตาเลี่ยนสไตล์ Boutique “Via XX Settembre” โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Cloud Inc จากประเทศออสเตรเลีย ครับ

Comments

Leave a Reply