บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจาก Ma’amite Limited Edition

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจาก Ma’amite Limited Edition โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hornall Anderson ซึ่งดีไซน์มาโดยเฉพาะเพื่อเฉลิมฉลองให้ Ma’amite ครบรอบ 110 ปี ครับ

Comments

Leave a Reply