บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Sushi Box

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Sushi Box โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sergio Ortiz Ruiz จากประเทศสเปน

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Sushi Box โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sergio Ortiz Ruiz เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply