บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำสลัด Borderfields

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำสลัด Borderfields จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Cubic ซึ่งตัวน้ำสลัดมีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบ คือ Simply Caesar, Honey & Mustard และ Balsamic & Honey ครับ

Comments

Leave a Reply