บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Cardal

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากไวน์ Cardal จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Miguel Freitas Design ซึ่งคอนเซปของงานนี้คือการใช้รูปภาพกราฟฟิคที่เป็นรูปม้าโดยอาศัยเส้นโค้งที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดเดียวกันวาดออกมาจนได้กลายมาเป็นรูปม้าในที่สุดครับ

Comments

Leave a Reply