บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากเครื่องดื่ม Johnnie Walker 1910 Special Edition Bottles

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากเครื่องดื่ม Johnnie Walker 1910 Special Edition Bottles จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ LOVE ซึ่งมาพร้อมกับความมสีความและลายเส้นสวยๆที่วาดด้วยสีน้ำเงินครับ

Comments

Leave a Reply