บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารในน้ำมัน Mantatelurè

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์อาหารในน้ำมัน Mantatelurè จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Solid Studio ประเทศอิตาลี โดยตัวขวดแก้วจะเป็นขวดใสและจะใช้ Font “Bodoni Egyptian” สีขาว เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นตัวสินค้าและฉลากได้ชัดเจนครับ

Comments

Leave a Reply