บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า De Cecco

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า De Cecco จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Melanie Chernock ซึ่งทำการ Redesign ตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยการทำเป็นตัวหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าที่อยู่ภายใน ส่วนตัวฉลากก็ใช้ขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปและเน้นสีสันที่ดูสดใสต่างๆกันตามชนิดของเส้นพาสต้าเพื่อให้ลูกค้าง่ายต่อการแยกแยะอีกด้วยครับ

Comments

Leave a Reply