บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจาก Bolthouse Farms Yogurt Dressings

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกสวยๆจาก Bolthouse Farms Yogurt Dressings โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ HMDesign ซึ่งได้ดีไซน์ตัวฉลากทั้งหมด 7 แบบสำหรับ Yogurt Dressings ทั้ง 7 รสชาติ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและมีไขมันต่ำครับ

Comments

Leave a Reply