บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม Soft Drink “Elixir”

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม Soft Drink “Elixir” โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hugh Heffernan ที่มาพร้อมกับคอนเซปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มน้ำอัดลมในสมัยอดีต โดยตัวขวดจะเน้นใช้การใช้สีสันที่สดใสพร้อมกับคำอธบายในรูปแบบน่ารักๆครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม Soft Drink “Elixir” โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hugh Heffernan เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply