บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม Sweet Syrupy Talk

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม Sweet Syrupy Talk โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ F26 Studio โดยผลิตภัณฑ์ตอนนี้จะมีทั้งหมด 17 รส และจะเพิ่มเป็นมากกว่า 20 รส ตอนสิ้นปีที่จะถึงนี้ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากเครื่องดื่ม Sweet Syrupy Talk โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ F26 Studio เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply