บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชูรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนกับ Smoke Tussue Case

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชูรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนกับ Smoke Tussue Case โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Je Sung Park ที่มาพร้อมกับตัวกล่องรูปโรงงานโดยที่มีกระดาษทิชชูเปรียบเสมือนควันที่ถูกปล่อยออกมานั่นเองครับ
via: w-works

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชูรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนกับ Smoke Tussue Case โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Je Sung Park เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply