บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ Band-Aid

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ Band-Aid โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Austin Lotz ที่มาพร้อมกับตัวกล่องรูปการ์ตูนน่ารักๆที่ตัวเต็มไปด้วยพลาสเตอร์ซึ่งเป็นตัวสินค้านั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ Band-Aid โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Austin Lotz เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply