บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆสำหรับไข่ไก่ โดย Otília Erdélyi

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆสำหรับไข่ไก่ โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Otília Erdélyi ซึ่งเป้าหมายของงานดีไซน์ในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะใช้วัสดุให้น้อยที่สุดในการผลิตกล่องบรรจุไข่ไก่นั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆสำหรับไข่ไก่ โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Otília Erdélyi เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

One Response to “บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆสำหรับไข่ไก่ โดย Otília Erdélyi”

  1. ชนันท์ธิดา แสงดี on December 17th, 2012 9:08 AM

    สวยมาก ขอยืมนำมาใช้ส่งรายงานเสนอแผนไขไก่เบทาโกรนะคะ และจะจัดทำอ้างอิงให้เรียบร้อย ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply