บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า Filippo Menna

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า Filippo Menna โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Angelini Design ซึ่งตัวถุงพลาสติกนั้นจะใช้เป็นพลาสติกใสซึ่งสามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน โดยจะใช้สีฟ้าซึ่งเป็นสีของเมือง Naples เป็นสีหลักครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า Filippo Menna โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Angelini Design เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply