บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง Savannah Bee

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง Savannah Bee โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Collin Cummings ที่ทาพร้อมกับขวดที่ซ่อนลวดลายต่างๆเอาไว้ โดยเมื่อเราค่อยๆใช้น้ำผึ้งหมดไปตัวลายก็จะค่อยๆปรากฎออกมาครับ

Comments

Leave a Reply