บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เนื้อ DeMaría

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์เนื้อ DeMaría ซึ่งตัวโลโก้เกิดจากการผสมผสานระหว่าง Salamanca Cathedral ซึ่งเป็นสถานที่ต้นกำเนิดของตัวแบรนด์ และ ช่องหน้าต่างที่ทำให้มองเห็นเนื้อ Ham ที่อยู่ด้านในครับ

Comments

Leave a Reply