บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากปฏิทิน Smallest Village Calendar

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากปฏิทิน Smallest Village Calendar ซึ่งตัวกล่องใหญ่นั้นถูกดีไซน์ออกมาให้เป็นรูปบ้าน โดยภายในก็จะมีบ้านหลังเล็กๆ 6 หลัง ซึ่งภายในก็จะเป็นปฏิทินนั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply