บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ Juicy Juice

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ Juicy Juice โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Preston Grubbs ซึ่งตัวกล่องถูกดีไซน์ออกมาให้เป็นรูปทรงส่วนหนึ่งของผลส้ม โดยเมื่อเรานำเอามาประกบเข้าด้วยกันเราก็จะได้เป็นส้มออกมา 1 ลูกเลยหละครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ Juicy Juice โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Preston Grubbs เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply