บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน่ารักๆจากนม Muyum

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน่ารักๆจากนม Muyum จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Elena Sancho ที่พกพาเอาความสดใสมาเต็ทกระเป๋าด้วยการใช้สีสันและรูปภาพประกอบน่ารักๆครับ

Comments

Leave a Reply