บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Wijinhuis Wine House

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Wijinhuis Wine House จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ PROUDdesign ที่มาพร้อมกับตัวกล่องกระดาษลูกฟูกรูปทรงบ้านตรงกับชื่อเลยหละครับ

Comments

Leave a Reply