บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารเก๋ๆจาก Edamame


Designed by The Hardy Boys, THB Disturbance

Repack by Yu-Chang Chou

RePack System by Yu-Chang Chou from Dezeen on Vimeo.

บรรจุภัณฑ์กล่องนมเก๋ๆจาก Milk Storm by Andrey Plotnikov

บรรจุภัณฑ์ถุงเครื่องปรุงเก๋ๆจาก Monster Sauce by Diana Barbu

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสวยๆจาก DOSE by Nora Kaszanyi

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์เก๋ๆจาก MUSQ by Black Squid Design

บรรจุภัณฑ์แก้วกาแฟเก๋ๆจาก Louis Charden


via: backbonebranding.com

บรรจุภัณฑ์ขวดน้ำผลไม้สวยๆจาก HEYLIFE

บรรจุภัณฑ์ถุงขนมสวยๆจาก Pipok Packo’s by Thiago Ranielli

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเก๋ๆจาก FARADAÍ PARÁ SPIRIT

Next Page »

Page 1 of 41234