บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเก๋ๆจาก Haps Handy Bugs Pliers (Concept)


Art Director, Designer: Igor Mitin
3D Artist: Alina Balgimbaeva

Comments

Leave a Reply