ขวดไวน์เก๋ๆจาก The Farmer’s Wife Wine by Nudge Studioขวดไวน์เก๋ๆจาก The Farmer’s Wife Wine โดยตัวบรรจุภัณฑ์จะมีจุดเด่นตรงที่การใช้ภาพประกอบของกระบวนการทำไวน์คร่าวๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการบรรจุเลยทีเดียว

Comments

Leave a Reply