บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเก๋ๆจาก Huxtaburger by Pop Pacบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเก๋ๆจาก Huxtabuger by Pop Pac โดยในส่วนของการออกแบบนั้นเน้นการใช้สีสันที่สดใสดูดึงดูดความสนใจแม้ได้เพียงเห็นเป็นครั้งแรก โดยได้มีการใช้เฉดสีที่ตัดกันเพื่อเสริมความโดดเด่นของตัวถุงและแก้วน้ำ นอกจากนี้ยังได้มีการใช้ภาพประกอบที่เป็นตัวคนที่กำลังดำน้ำและกระโดดน้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์นั่นเอง

Comments

Leave a Reply