บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเซรามิคสุดเก๋จาก Bozal Mezcal by SwigBozal นั้นหมายถึงป่า หรือในอีกความหมายหนึ่งอาจหมายถึงสายพันธุ์ของต้น Agave ซึ่งปลูกในที่ห่างไกลของ Oaxaca และ Guerrero โดยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นทางนักออกแบบได้จัดทำขวดซึ่งผลิตมาจากเซรามิคที่คนสมัยโบราณนิยมใช้ในการดื่ม Mezcal โดยเน้นดีไซน์ที่ดูทันสมัยแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเรียบง่ายและดูมีมนต์ขลัง

Comments

Leave a Reply