บรรจุภัณฑ์ขวดไวน์เก๋ๆจาก Ανθολογία (Anthologia)Ανθολογία เป็นไวน์ซึ่งผลิตจากองุ่นที่เก็บจากปลายฤดูการเก็บเกี่ยวของไซปรัส โดย Ανθολογία (Anthologia) เป็นคำจากภาษากรีกซึ่งหมายถึง บทกวี, วรรณกรรม หรืองานศิลปะ ในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ตัวฉลากทางทีมงานได้ใช้ภาพประกอบที่เป็นพืชหายากในพื้นที่ Vouni Panayia ส่วนรูปพระอาทิตย์ตรงกลางนั้นได้แรงบันดาลใจมากจากการที่องุ่นที่ปลูกนั้นปลูกที่ระดับความสูงเฉลี่ยที่ 1000 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นไร่องุ่นที่อยู่สูงที่สุดในยุโรปจนเข้าใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดนั่นเอง

Designer: Marios Karystios
Illustrator: Luisa Rivera
Photographer: George Anastasakis

Comments

Leave a Reply